Svein-Robert Solberg – barnepastor

EQUIP har hjulpet meg til å bli en mer bevisst leder hvor karakterbygging, trening og utvikling av gaver, talenter og ferdigheter står sentralt. EQUIP har gitt meg verdifulle verktøy og utfordrer meg på hva jeg tenker, sier og gjør.