Frank Erlandsen – pastor

Equip bidrar til min utvikling som leder både når det gjelder mine holdninger og handlinger, tanker og ord. Det er en utrolig sterk og nyttig hjelp – både teoretisk og praktisk – for å bli en leder etter Guds hjerte. Kurset gir mulighet for stadig vekst i det å være leder, og gir en ydmykhet i forhold til at jeg ikke er i mål, men fremdeles lærende og fortsatt underveis. At jeg selv underviser Equip, hjelper meg å holde meg på sporet.