Freed To Lead

Freed To Lead er et nytt lederkurs utviklet av Freedom in Christ Ministries.

Kurset er utviklet av Rod Woods og Steve Goss, og er et 10 ukers disippelgjøringskurs for kristne som står i lederroller – både innen næringslivet, det offentlige, i menigheter eller andre sammenhenger.