Gud, min Far

Gud, min Far

Jeg fornekter løgnen om at Gud, min Far er fjern og uinteressert i meg.

Jeg velger å tro sannheten om at du, Gud, min Far, alltid er personlig tilstede hos meg, at du vil gi meg framtid og håp, og har lagt ferdiglagte gjerninger som jeg skal få gjøre. (Salme 139,1-18; Matteus 28,20; Jeremia 29,11; Efeserbrevet 2,10)

Jeg fornekter løgnen om at du, Gud, min Far er ufølsom, og at du ikke kjenner meg eller bryr deg om meg.

Jeg velger å tro sannheten om at du, Gud, min Far, er god og barmhjertig, og at du kjenner selv de minste ting om meg. (Salme 103,8-14; 1 Johannesbrev 3,1-3; Hebreerbrevet 4,12-13).

Jeg fornekter løgnen om at du, Gud, min Far er streng og at du har urealistiske forventninger til meg.

Jeg velger å tro sannheten om at du, Gud, min Far, har akseptert meg og at du støtter meg med glede (Romerne 15,8-11; 15,17).

Jeg fornekter løgnen om at du, Gud, min Far er passiv og kald.

Jeg velger å tro sannheten om at du, Gud, min Far er varm og hengivende mot meg (Jesaja 40,11; Hosea 11,3-4).

Jeg fornekter løgnen om at du, Gud, min Far er fraværende og for travel for meg.

Jeg velger å tro sannheten om at du, Gud, min Far alltid er med meg og ivrig etter å være hos meg og hjelpe meg til å være alt det du har skapt meg til å være. (Filipperbrevet 1,6; Hebreerbrevet 13,5)

Jeg fornekter løgnen om at du, Gud, min Far er utålmodig eller sint på meg, eller at du har forkastet meg.

Jeg velger å tro sannheten om at du, Gud, min Far er tålmodig og sen til vrede, og at når du viser meg til rette, er det et bevis på din kjærlighet, og ikke avvisning. (se 2 Mosebok 34,6; Romerne 2,4; Hebreerbrevet 12,5-11)

Jeg fornekter løgnen om at du, Gud, min Far har vært slem, ondskapsfull eller krenkende mot meg.

Jeg velger å tro sannheten om at Satan er slem, ondskapsfull og krenkende, men at du, Gud, min Far er kjærlig, mild og beskyttende. (Salme 18,2; Matteus 11,28-30; Efeserbrevet 6,10-18)

Jeg fornekter løgnen om at du, Gud, min Far nekter meg livets gleder.

Jeg velger å tro sannheten om at du, Gud, min Far er livets kilde og vil lede meg til kjærlighet, glede og fred når jeg velger å bli fylt med din Ånd. (Klagesangene 3,22-23; Galaterbrevet 5,22-24)

Jeg fornekter løgnen om at du, Gud, min Far prøver å kontrollere og manipulere meg.

Jeg velger å tro sannheten om at du, Gud, min Far har satt meg fri, og gitt meg frihet til å ta valg og vokse i din nåde. (Galaterbrevet 5,1; Hebreerbrevet 4,15-16)

Jeg fornekter løgnen om at du, Gud, min Far har fordømt meg, og ikke lenger tilgir meg.

Jeg velger å tro sannheten om at du, Gud, min Far har tilgitt alle mine synder og vill aldri bruke dem mot meg i framtiden. (Jeremia 31,31-34; Romerbrevet 8,1)

Jeg fornekter løgnen om at du, Gud, min Far avviser meg når jeg ikke greier å leve et feilfritt liv uten synd.

Jeg velger å tro sannheten om at du, Gud, min Far er tålmodig med meg og at du renser meg når jeg svikter. (Ordspråkene 24,16; 1 Johannesbrev 1,7-2,2)

JEG ER DIN ØYENSTEN! (5 Mosebok 32,9-10)

Photo by Tim Mossholder on Unsplash